STOS3016 Taloussosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Järjestetään yhteistyössä SOSNET -verkko-opetuksena, kiintiöt

Kuvaus

Jakso tarjoaa ajankohtaista tietoa toimeentulon ja raha-asioiden käsittelystä sosiaalityössä ja sosiaalityön tutkimuksessa sekä välineitä aiheen kohtaamiseen käytännön työssä ja työskentelyn kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa monipuolisen käsityksen toimeentuloon ja vähävaraisuuteen liittyvästä problematiikasta. Opiskelija tuntee taloussosiaalityön peruskäsitteitä sekä saa valmiuksia ymmärtää taloudellisesti heikon tai haavoittuvan aseman vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämäntilanteisiin.

Lisätietoja

Opetus järjestetään Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Turun yliopiston yhteistyössä SOSNET -opetuksena

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus ja muu materiaali (saatavilla verkossa)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tallennetut verkkoluennot, ryhmäkeskustelu verkossa, kirjallinen tehtävä (portfolio)
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä (portfolio), aktiivinen osallistuminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta