STOS3015 Adoptio ja sosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Järjestetään yhteistyössä SOSNET -verkko-opetuksena, kiintiöt

Kuvaus

Kurssi sisältää viisi teemallista osaa: 1) ”lapsen etu” ja adoptio, 2) adoptioneuvonta osana adoptioprosessia 3) adoptioperheeksi kasvaminen 4) adoptoitujen hyvinvointi ja 5) avoimuus adoptiossa. Teemat on tarkoitettu suoritettavaksi tässä järjestyksessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot adoptiosta, sen keskeisistä käsitteistä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista keskusteluista. Opiskelija kykenee tunnistamaan adoption osapuolien tuen tarpeita ja sosiaalityön mahdollisuuksia vastata niihin. 

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan osana Sosnetin valtakunnallista verkkokurssitarjontaa DigiCampuksen kautta kerran lukuvuodessa. Kurssilla on rajattu osallistujamäärä. Ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään valmista materiaalia: kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot ja luentotallenteet. Tallenteet ja artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon ja kirjallisuus on vapaasti saatavilla netissä tai pdf:nä

Lisäksi kurssilla osoitettava muu materiaali ja kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Koskinen, Maarit; Sarkkinen Sari-Maaria & Svala Marjaana (toim.) Kansainvälinen adoptio Suomessa. Tutkimusnäkökulmia adoptioon. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2014.
  • Eriksson, Pia (2016) Prospective adoptive parents wihin pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction
  • Ruohio, Heidi (2016). Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
  • Sinkkonen Jari & Kaisa Tervonen-Arnkil Kaisa (toim.) Lapsi uusissa oloissa. Tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta. Helsinki: Duodecim, 2015.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapa1: Sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan kirjallisuudesta, luentotallenteista. Opiskelija laatii jokaisesta teemasta lyhyen esseen eli yhteensä viisi esseetä.
Arviointiperusteet:
Luentotallenteiden ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suoritustapa 2 (kaksi arviointikohdetta): osallistuminen opetukseen 2 op ja kirjatentti 3 op. Suoritustapa 2:ssa molemmat arviointikohteet tulee suorittaa, ja niihin ilmoittaudutaan ja ne arvostellaan erikseen. Arviointikohteet muodostavat yhdessä opintojakson arvosanan. (Vastaavat siis tavallaan entisiä osasuorituksia.)
Arviointiperusteet:
Osa-alueiden hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta