STOS3014 Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Kuvaus

Opiskelija perehtyy opintojaksolla sosiaaliseen kuntoutukseen ja laajemmin aikuissosiaalityötä koskevaan käsitteistöön ja tutkimukseen sekä käytäntöjen kehittämiseen. Aikuissosiaalityötä tarkastellaan kurssilla suhteessa sosiaalityön ammattiin ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään, sosiaalityön yhteiskunnallisiin reunaehtoihin sekä ammattikunnan eettiseen velvoitteeseen edistää asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien hyvinvointia, toimintakykyä ja asemaa yhteiskunnassa niin yksilötasolla kuin rakenteellisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä ja niiden kytkeytymistä yhteiskunnallisiin prosesseihin sekä sosiaalityön rooliin palvelujärjestelmässä ja osana yhteiskuntapolitiikkaa. Opiskelija on tietoinen aikuissosiaalityötä koskevasta uusimmasta tutkimuksesta ja saavuttaa edellytykset osallistua aikuissosiaalityötä koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun ja aikuissosiaalityön analysoimiseen ja tutkimiseen. 

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen

Kirjallisuus

  • Dix, Heidi, Sue Hollinrake & Jennifer Meade (2019): Relationship-based social work with adults. Critical Publishing. (ISBN 9781912096992 verkko)
  • Rajavaara, Marketta, Anne Määttä, Riitta-Liisa Kokko & Laura Tarkiainen (2019): Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Kela. (ISBN 978-952-284-061-5 nidottu ISBN 978-952-284-062-2 verkko)
  • Lindh, Jari, Kristiina Härkäpää, Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) (2018): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. (ISBN 978-952-310-948-3 nidottu ISBN 978-952-310-947-6 verkko)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eTentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus