STOS3013 Sosiaalityö ekososiaalisessa siirtymässä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Kurssilla perehdytään ekososiaalisen siirtymän ja lähestymistavan käsitteistöön, historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin sosiaalityössä. Lisäksi kurssi sisältää konkreettisia sovelluksia ja välineitä ekososiaalisen työn toteuttamistavoista erilaisissa toimintaympäristöissä.  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen sekä ympäristö- ja talouskysymysten yhteydet sosiaalityöhön ja ylisukupolvisen, paikallisen ja globaalin vastuun. Opiskelija jäsentää sosiaalityön ekososiaalisen siirtymän välttämättömyyden sekä sosiaalityön roolin ja mahdollisuudet siirtymän toteuttamisessa. Opiskelija hahmottaa erilaisia ekososiaalisen työn toteutustapoja sosiaalityön toimintaympäristöissä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Matthies, Aila-Leena & Kati Närhi (toim.) (2017): The ecosocial transition in society. The contribution of social work and social policy. Routledge Advances in Social Work. Routledge. (ISBN 9781317034605 verkko)
  • McKinnon, Jennifer & Margaret Alston (toim.) (2016): Ecological social work: toward sustainability. Palgrave Macmillan. (ISBN 978-1137401359 paperback ISBN 978-1-137-40136-6 verkko)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus verkkovälitteisesti ja kirjalliset tehtävät
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen verkko-opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus