STOS3009 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan pakko- ja vapaaehtoisen siirtolaisuuden muotoja, monikulttuurisuutta ja etnisiä suhteita sekä näiden ilmiöiden näyttäytymistä sosiaalityössä. Kurssilla tarkastellaan myös kielen ja vuorovaikutuksen korostumista kotouttamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvässä työssä. Lisäksi kurssin sisältönä on monimuotoisten ja ylirajaisten perheiden tuki perhe- ja lastensuojelutyössä sekä oikeusperustaisen sosiaalityön periaatteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä. Opiskelijalla on ymmärrys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityiskysymyksistä ja sosiaalityön roolista näiden kysymysten ratkaisemisessa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Valtonen, Kathleen (2008): Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration. Ashgate, HUOM! VAIN luvut 1, 3, 7 ja 8. (ISBN 978-0-7546-7194-7 ISBN 9780754689539 verkko)
  • Hiitola, Johanna, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (2020): Family life in Transition: Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries. London: Routledge. (ISBN 978-0367111014)
  • Janus 2018, Vol. 26(4), Pakkomuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä Erikoisnumero: Luetaan kaikki kolme artikkelia ja kaksi puheenvuoroa. Saavana: https://journal.fi/janus/issue/view/5349
  • Hiitola, Johanna, Merja Anis & Kati Turtiainen (2018): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisessa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino. (ISBN 978-951-768-628-0 nidottu) e-kirjan ISBN (9780429024832).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää opetuksen SOSNET -verkko-opetuksena
Arviointiperusteet:
Hyväksytyt suoritukset
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eTentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus