STOS3008 Hyvinvoinnin etiikka ja syventävä ammatillinen osaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Kurssi sisältää perehtymisen etiikan peruskäsitteistöön, hyvinvointia ja onnellisuutta koskeviin keskeisiin teorioihin sekä oikeudenmukaisuusteorioihin. Näitä osa-alueita käsitellään sosiaalityön käytännön näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa valmiudet sosiaalityön syventävään asiantuntemukseen hyvinvoinnin ja ammatillisen etiikan näkökulmista. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee etiikan tutkimuksen perusteet, tuntee hyvinvoinnin etiikan ja sosiaalityön ammatillisen etiikan keskeiset yhteydet ja osaa soveltaa edellä mainittuja käytännön tilanteissa. Opintojakso tuottaa valmiuksia tunnistaa, tutkia ja ymmärtää hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyviä eettisiä ongelmia sekä niiden syntyyn liittyviä inhimillisiä, organisatorisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kolme:

1. Sennet, Richard (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino.

TAI

Niemi, Petteri & Tuija Kotiranta (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia.

2. Nussbaum, Martha Craven & Amartya Sen (toim.) (1993): The Quality of Life, Part I & II & IV. Clarendo

TAI

Griffin, James (1986): Well-Being. Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford University Press.

3. Hirvonen, Onni (toim.) (2020): Tunnustuksen filosofia ja politiikka.

Kirjallisuus

  • Sennet, Richard (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino. (ISBN 951-768-143-7 nidottu)
  • Niemi, Petteri & Tuija Kotiranta (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia. (ISBN 978-951-570-744-4 nidottu)
  • Nussbaum, Martha Craven & Amartya Sen (toim.) (1993): The Quality of Life, Part I & II & IV. Clarendo. (ISBN 9780191521362 verkko)
  • Griffin, James (1986): Well-Being. Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford University Press. (ISBN 0-19-824903-9 sidottu ISBN 0-19-824843-1 nidottu ISBN 9780191520068 verkko)
  • Hirvonen, Onni (toim.) (2020): Tunnustuksen filosofia ja politiikka. ISBN (ISBN 9789518581812 pehmeäkantinen)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely, essee
Arviointiperusteet:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta