STOS3005 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja asiakkaan oikeudet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien juridinen perusta, kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö. Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja uudet palveluiden järjestämisen tavat asiakkaiden oikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta. Eri asiakasryhmien oikeudet, erityisesti alaikäiset, vanhukset ja vammaiset ihmiset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa ja omaksuu vahvan ihmisoikeuksien, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksien, oikeusturvan, tiedonsaannin ja itsemääräämisoikeuden näkökulman sekä juridisten oikeuksien, että sosiaalityön arvojen ja etiikan kannalta. Hän osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnan, sen muutosten ja uusien palveluiden tuottamisen tapojen (yksityistäminen, palveluiden kilpailutus, vastuuttaminen, henkilökohtaistaminen jne.) vaikutuksia ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien näkökulmasta asiakastyössä, sosiaalialan hallinnossa ja johtamisessa, sekä sosiaalityön tutkimuksessa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Nykänen, Eeva, Laura Kalliomaa-Puha & Yrjö Mattila (toim.) (2017): Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. THL, Teema: TEE_026. (ISBN 978-952-302-781-7 nidottu ISBN 9789523430013 verkko)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus