STOS3003 Rakenteellinen sosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään rakenteellisen sosiaalityön käsitteisiin, historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin. Kurssi antaa tietoa rakenteellisen sosiaalityön menetelmistä ja sisältää niiden käytännön soveltamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää rakenteellisen sosiaalityön peruslähtökohdat, historiallisen kehityksen, nykykeskustelun sekä osaa soveltaa ja kehittää rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä sosiaalityön ammattikäytännöissä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Pohjola, Anneli, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.) (2014): Rakenteellinen sosiaalityö. UNIpress. (ISBN 978-951-579-477-2 sidottu)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus verkkovälitteisesti ja kirjalliset tehtävät
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen verkko-opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus