STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Jaksolla syvennytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Jaksossa painotetaan asiantuntijuuden ja osaamisen johtamisen teemoja sekä strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi perehdytään henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee johtamisen keskeisiä teoreettisia jäsennyksiä sekä hahmottaa sosiaali- ja terveysjohtamisen kompleksisen ja muuttuvan toimintaympäristön. Hän ymmärtää strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymyksiä. 

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Rissanen, Sari & Johanna Lammintakanen (toim.) (2015): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: Sanoma Pro. (ISBN 978-952-63-3425-7 nidottu)
  • Syvänen, Sirpa, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio & Timo Toikko (2015): Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampereen yliopistopaino, Juvenes Print. (ISBN 978-951-44-9984-5 nidottu)
  • Thomas, Will, Anneli Hujala, Sanna Laulainen & Robert McMurray (2019): The management of wicked problems in health and social care. Routledge. (ISBN 978-1-138-10362-7 sidottu)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta