PSYS4300 Oppimisvaikeuksien tutkimukset ja interventiot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Aikuisten akateemisten opiskelutaitojen haasteiden tunnistaminen ja arviointi sekä niiden suunnitelmallinen ohjauksellinen ja rakenteellinen tukeminen. Kurssi toteutetaan monialaisena yhteistyönä yhdessä erityispedagogiikan opiskelijoiden kanssa. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida aikuisten akateemisia opiskelutaitoja sekä tukea niitä niin ohjauksellisesti kuin myös rakenteellisesti. Opiskelija on toteuttanut sekä ryhmämuotoisen että yksilöllisen akateemisiin opiskelutaitoihin liittyvän oppimisen haasteiden arvioinnin, tehnyt yhteistyössä erityisopettajaopiskelijan kanssa kahdelle opiskelijalle 5 tunnin ohjaussuunnitelman ja toteuttanut ne sekä kirjoittanut ainakin yhden lausunnon oppimisen haasteista. Lisäksi opiskelijalla on kokemusta toimimisesta työnohjauksellisissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana.

Ohjauksessa hyödynnetään Opiskelun Taitokarttaa osana opiskelijoiden akateemisten opiskelutaitojen ohjausta. Opiskelun Taitokartta on internet-pohjainen, akateemisten opiskelutaitojen itsearviointiväline.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta