PSYS3401 Kognitiivinen ja neuropsykologinen kuntoutus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään oppimisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien kuntoutuksen sekä aikuisten kognitiivisen ja neuropsykologisen kuntoutuksen teoriaa ja käytänteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja valmiudet kognitiivisen /neuropsykologisen kuntoutuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen lasten kehityksellisissä vaikeuksissa ja aikuisten neuropsykologisissa häiriöissä huomioiden yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi ja monialainen yhteistyö.

Lisätietoja

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville.

Oppimateriaalit

AHONEN, T. ARO, M. ARO, T., LERKKANEN, M-K. & SIISKONEN, T. (2019, toim.). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti (osin).

WILSON, B., WINEGARDNER, J., VAN HEUGEN, C. & OWNSWORTH, T. (2017). Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook (osin). 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee. Sovi esseestä tentaattorin kanssa.
Arviointiperusteet:
Arviointi kirjallisen työn perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus