PSYS3140 Muu psykologinen arviointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Valinnaisia psykologisia arviointimenetelmiä ja ammattikäytänteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti psykologin ammatin sovellusalueiden arviointimenetelmiä sekä osaa soveltaa ja käyttää niitä. 

Lisätietoja

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville. Suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen PSYS3110, PSYS3120 ja PSYS3130 kanssa. Pakollinen läsnäolo.

Esitietojen kuvaus

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot ja harjoitustehtävät. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan 2 osaa
Suoritustapojen osat
x

Iäkkäiden arviointimenetelmät (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppilashuolto (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

PK5+PRF (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Työhyvinvoinnin arviointi (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus