PSYS3040 Lyhyet psykologiset interventiot (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Perehdytään hoitavan vuorovaikutuksen peruselementteihin ja keskeisiin muutosmalleihin, itsehoitoon lyhytinterventiona, ohjaukseen, neuvontaan, kriisi-orientaatioon ja kotimaiseen toimintaympäristöön sekä eräisiin eriytyneisiin työmenetelmiin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lyhyiden interventioiden sovellusmahdollisuuksia kotimaisessa palvelujärjestelmässä osana erilaisia hoitopolkuja; opiskelija tuntee keskeisimpiä lyhytinterventioita ja lyhytpsykoterapian muotoja.

Oppimateriaalit

PARRY, S. (ed.) (2019) The Handbook of Brief Therapies – A Practical Guide (Sage), sekä erikseen sovittava artikkelimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä. 

Opetus