PSYA1902 Lasten ja aikuisten traumat ja kriisit (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla perehdytään lasten ja aikuisten kriiseihin ja traumoihin. Kurssin keskittyy toimintakykyisiin sekä suhteellisen työ- tai opiskelukykyisiin traumatisoituneisiin lapsiin ja aikuisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa riittävän tietopohjan trauman ja kriisin vaikutuksista ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä lisäksi ymmärtää, miten traumoja ja kriisejä hoidetaan. Lisäksi opiskelija tulee oppimaan yksittäisiä harjoitteita, jotka voivat olla avuksi kriisien hoidossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssiin kuuluu videoluentoja, itseopiskelua sekä pienryhmäharjoitukset. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Opetukseen osallistumisen lisäksi essee.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssiin kuuluu videoluentoja, itseopiskelua sekä pienryhmäharjoitukset.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssiin kuuluu videoluentoja, itseopiskelua sekä pienryhmäharjoitukset. Lisätehtävänä essee.

Opetus