KUMY3002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan opintojen jatkoa sekä perehdytään oman osaamisen
tunnistamiseen. Suoritetaan kandidaattiseminaarin kanssa samaan aikaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja ohjauskeskusteluun osallistuminen.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen, osallistuminen ohjauskeskusteluun ja kirjalliset
tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on suunnitellut kandidaattitutkintonsa loppuvaiheen ja siirtymän maisterintutkintoon
  • on perehtynyt alansa työllistymismahdollisuuksiin ja
  • osaa tunnistaa ja ilmaista oman osaamisensa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus