KUMP1005 Johdatus teoriaan (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely kirjallisten oppimistehtävien avulla erityistapauksissa mahdollinen.

Sisältö

Opintojakso käsittelee etnologian ja antropologian oppihistoriaa muun muassa tutkimusmenetelmien ja tutkimuskohteiden muutosten näkökulmista.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset oppimistehtävät tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee etnologian, antropologian, kulttuuripolitiikan ja lähitieteiden historiaan ja nykyisyyteen keskeisesti vaikuttaneita tutkimuksia ja teoriaperintöjä
  • osaa sijoittaa alan klassikkoja ja tutkimussuuntia osaksi tieteenalan kehitystä ja
  • osaa hahmottaa nykytutkimuksen osaksi alan teoriaperinnettä.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan pakollisena 

Eriksen, Thomas Hylland 2013: Toista maata? Johdatus antropologiaan 

sekä valitaan toinen kirja oheisesta luettelosta:

Kauppinen, Ilkka, Pyykkönen, Miikka & Moisio, Olli-Pekka 2019: 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria.

Pyykkönen, Miikka & Kauppinen, Ilkka 2015: 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus