KUMP1003 Työelämä ja asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana pohditaan oman alan ammatillisuutta, osaamista ja asiantuntijuutta sekä verkostoidutaan alan toimijoihin. Luodaan perusta oman asiantuntijuuden kehittämiselle.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tutustuu oman alan työpaikkoihin ja eri toimijoihin
  • osaa tarkastella kriittisesti alan työmarkkinoita koskevia populaareja keskusteluja
  • tunnistaa oman alan työelämävalmiuksia
  • osaa asettaa itselleen oman asiantuntijuuden kannalta oleellisia oppimistavoitteita ja
  • osaa rakentaa itseään kiinnostavan työelämäpolun.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettajat ilmoittavat oppimateriaalin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus