KUMP1001 Johdatus etnologiaan, antropologiaan ja kulttuuripolitiikkaan (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso johdattelee KUMU:n taustalla vaikuttaviin tieteenaloihin ja kiinnostuksen kohteena oleviin ilmiöihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely kirjallisten oppimistehtävien avulla erityistapauksissa mahdollinen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen, harjoitukset ja välitentit. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää, mitä KUMU tarkoittaa
  • tietää, mitä KUMU:n taustalla olevat etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka ovat tieteenaloina
  • mitä ilmiöitä ja ongelmia KUMU tarkastelee
  • tunnistaa KUMU:n tutkimuksen tehtävän ja keskeisimmät tutkimuskysymykset
  • osaa kertoa, mitä KUMU tuo tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
  • hahmottaa, mikä opiskelijan paikka voisi olla työelämässä.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettajat ilmoittavat oppimateriaalin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tämän suoritustavan voi valita vain keskusteltuaan asiasta jakson vastuuopettaja Outi Fingerroosin kanssa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus