JOUA1024 Audiojournalismi, näyttösuoritus (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään audiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä. 

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee audiojournalismin ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä
  • ymmärtää broadcast-radion ja digitaalisesti välitettävän äänijournalismin aseman osana mediajärjestelmää
  • hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan sekä uutis- ja ajankohtaisohjelman rakenteen
  • osaa äänen tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
  • hallitsee audiojournalistisen haastattelun perustaidot
  • osaa journalistisen radiokielen sekä ääni-ilmaisun perusteet.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Näyttösuoritus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Opetus