HYTA1300 Videotuotanto (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Videotuotannon suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Kuvaus

Videotuotannon suunnittelu, käsikirjoittaminen, videokuvaus, äänitys ja videoeditointi. Projektityöskentelyn perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee videotuotantoprosessin kokonaisuuden suunnittelusta julkaisuun
- tuntee videotuotannon käsitteistöä ja tekniikoita
- hallitsee videokuvauksen ja videoeditoinnin perusteet
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • TAI
  • Esitietoryhmä 3
    • HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset (0 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen. Tehtävät ja harjoitustyö.
Opetusajankohta:
Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

Opetus