HISY900 Työharjoittelu (5–15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan käytännön työelämään.

Suoritustavat

Sopiminen harjoittelusta etukäteen laitoksen kanssa, ohjattu harjoittelu ja kirjallinen harjoitteluraportti.

Arviointiperusteet

Kirjallinen harjoittelusuunnitelma ja kirjallinen harjoitteluraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
  • osaa määritellä oman asiantuntijuutensa keskeiset piirteet
  • osaa soveltaa opintojensa antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä
  • tunnistaa osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus