HISY003 Opintojen suunnittelu III (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksolla suunnitellaan maisterin tutkinnon opintojen viimeistelyä sekä syvennetään oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. Lisäksi perehdytään erilaisiin uravaihtoehtoihin ja suunnitellaan sitä, mitä valmistumisen jälkeen tehdään.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on suunnitellut maisteritutkintonsa loppuvaiheen ja tietää, miten opintoja voi jatkaa valmistumisen jälkeen
  • osaa analysoida yliopisto-opinnoistaan kertynyttä osaamista ja ilmaista sitä
  • on perehtynyt alansa työllistymismahdollisuuksiin ja suunnitellut mahdollista urapolkuaan
  • on täydentänyt portfoliotaan
  • pystyy johtamaan omaa työntekoaan.

Oppimateriaalit

Vastuuopettajan ilmoittama kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus