HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Kurssi käydään toisena opiskeluvuotena.

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan opintojen jatkoa sekä perehdytään oman osaamisen tunnistamiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Opiskelija osallistuu ohjaustapaamisiin ja kandidaatintutkielman valmistuessa ryhmähopsaukseen. Näyteportfolio.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ohjauskeskusteluihin sekä näyteportfolio.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on suunnitellut kandidaattitutkintonsa loppuvaiheen ja siirtymän maisterintutkintoon
  • on perehtynyt alansa työllistymismahdollisuuksiin
  • tunnistaa eri uravaihtoehtojen näkökulmasta keskeiset työelämätaidot
  • osaa tunnistaa ja ilmaista omaa osaamistaan
  • hallitsee keskeiset työnhakutaidot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus