HISS2015 Talous- ja sosiaalihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä talous- ja sosiaalihistoriaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen taloushistorian erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa taloushistorian lähestymistapojen, teorioiden menetelmien ja lähdevalintojen monitieteisen luonteen
 • ymmärtää talouden mikro- ja makrorakenteiden merkityksen yhteiskuntien kehityksessä
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • tunnistaa taloushistorian globaalin luonteen ja pystyy asemoimaan suomalaisen kehityksen kansainväliseen kontekstiin

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Juhani Koponen & Sakari Saaritsa (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi (2019) (1op)
 • Broadberry, S. N., Bruce M. S. Campbell, Alexander Klein, Mark Overton, ja Bas van Leeuwen. British Economic Growth, 1270-1870 (2015) (3op)
 • Jan Luiten van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800 (2009) (2op)
 • Humphries, J., Childhood and child labour in the British industrial revolution. (2010) (2op)
 • Dermineur, E. M., Women and Credit in Pre-Industrial Europe (2018) (2op)
 • Rosés, J. R., & Wolf, N. (Eds.), The economic development of Europe's regions: A quantitative history since 1900 (2018) (2op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus