HISS2009 Kansainvälinen historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä kansainvälisen historian kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • on tutustunut kansainvälisen historian eri ulottuvuuksiin pitkällä aikavälillä ja erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla
 • on perillä kansainvälisen historian tutkimuksen menetelmien ja lähestymistapojen monimuotoisuudesta
 • on perehtynyt kansainvälisten suhteiden teorian historiaan

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Armitage, David, Foundations of Modern International Thought (2012) (1 op)
 • Ashworth, Lucian A., A History of International Thought: From the Origins of the Modern State to Academic International Relations (2014) (2 op)
 • Maier, Charles S., Once within Borders: Territories of Power, Wealth and Belonging since 1500 (2016) (3 op)
 • Gatrell, Peter, The Unsettling of Europe: The Great Migration, 1945 to the Present (2019) (3 op)
 • Mazower, Mark, Governing the World: The History of an Idea (2012) (3 op)
 • Sayward, Amy L., The United Nations in International History (2017) (2 op)
 • Sicker, Martin, Middle East in the Twentieth Century (2001) (2 op)
 • Williams, Andrew J., Hadfield, Amelia & Rofe, J. Simon, International History and International Relations (2012) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus