HISS2004 Tutkielmatyöryhmä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Viimeistellään maisterintutkielmaa.

Osaamistavoitteet

 • edistetään omaa tutkielmaa ja annetaan vertaistukea muille
 • viimeistellään maisteriseminaarin aikana aloitettu maisterintutkielma

  Lisätietoja

  Aloitetaan heti maisteriseminaaria seuraavana syksynä, yleensä siis viidentenä opintovuonna.

  Työryhmän toimintaan sitoudutaan vähintään yhdeksi lukukaudeksi, ja siinä ollaan mukana tutkielman esitarkastukseen jättämiseen saakka.

  Työpajan kokoontumisissa keskitytään tavoitteiden asettamiseen, aikatauluista sopimiseen ja virtuaalisen keskustelun jälkeen jäljelle jääneisiin avoimiin kysymyksiin.

  Vähimmäissuorituksena on vähintään lukukauden kestävä aktiivinen osallistuminen (kokoontumisia noin viisi kertaa lukukaudessa), vähintään yksi suullinen ja yksi kirjallinen raportti ja vähintään viiden työryhmässä esitetyn tekstin kommentointi.

  Työryhmä merkitään suoritetuksi, kun tutkielma on läpäissyt esitarkastuksen.

  Jos tutkielma valmistuu jo ennen maisteriseminaaria seuraavan lukukauden alkua, voi tutkielmatyöryhmän korvata maisteriseminaarissa pidettävällä oman tutkielman vapaamuotoisella esittelyllä.

  Suoritustavat

  Tapa 1

  Valitaan kaikki merkityt osat
  Suoritustapojen osat
  x

  Osallistuminen opetukseen (5 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  Hyväksytty - hylätty
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus