HISS2001 Historiallinen ajattelu (4–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Perehtymistä historialliseen ajatteluun historiakirjoituksen, oman alan keskustelun ja historianfilosofian näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee historiankirjoituksen tärkeimmät suuntaukset ja merkittävimmät edustajat
 • osaa arvioida eri aikakausien ja maiden historiankirjoitusta niiden omissa konteksteissaan ja tunnistaa historiantutkimuksen tulkinnallisuuden
 • tuntee historiallisen tulkinnan ja päättelyn keskeiset piirteet ja tunnistaa käytetyt menetelmät, teoriat ja lähdeaineistot
 • ymmärtää historiantutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • pystyy analysoimaan historiallisen tiedon aikasidonnaisuutta ja muutosta
 • osaa jäsentää historianfilosofian kehityslinjat ja ymmärtää sen vaikutuksen historiantutkimukseen
 • on perehtynyt erilaisiin teoreettisiin historiantutkimuksen lähestymistapoihin
 • ymmärtää oman tutkielma-aiheensa yhteydet historiatieteelliseen keskusteluun. 

Lisätietoja

Suoritustavat

 • Kontaktiopetuskurssi (myös kirjatentti mahdollinen) 5 op
 • Omaa tutkimusalaa käsittelevät oppimistehtävät 5 op

Suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuoden keväällä.

Jakso suoritetaan 10 op laajuisena. Ainoastaan ne opiskelijat, jotka ovat tehneet vanhojen opetussuunnitelmien jaksoja, jotka hyväksiluetaan jakson HISS2001 osasuoritukseksi, tekevät vähemmän kuin 10 op. Esimerkiksi opetussuunnitelma 2017-2020 mukaan opiskellut jaksot HISS010 Historiankirjoituksen historia 4 op ja HISS011 Historianfilosofia 2 op hyväksiluetaan osaksi tämän jakson suoritusta. Hyväksiluvusta on aina sovittava Historian ja etnologian laitoksen koulutussuunnittelijan kanssa.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op.

Kirjallisuus

 • Berger, Stefan, Heiko Feldner & Kevin Passmore (toim.), Writing History: Theory and Practice (2nd ed., 2010) (3 op)
 • Cubitt, Geoffrey, History and Memory (2007) (2 op)
 • Haapala, Pertti, Jalava, Marja, Larsson, Simon (eds.), Making Nordic historiography. Connections, Tensions and Methodology, 1850–1970 (2017) (3 op)
 • Iggers, Georg G., Edward Wang & Supriva Mukherjee, A Global History of Modern Historiography (2016) (3 op)
 • Karonen, Petri (toim.), Tiede ja yhteiskunta (2019) (2 op)
 • Lemon, M.C., Philosophy of History: A Guide for Students (2003) (3 op)
 • Popkin, Jeremy, From Herodotus to H-Net (2015) (2 op)
 • Tucker, Aviezer, A Companion to the Philosophy of History and Historiography (2010) (3 op)
 • Woolf, Daniel, A Concise History of History: Global Historiography from Antiquity to the Present (2019) (2 op)
 • Lidman, Satu, Koskivirta, Anu, Eilola, Jari (toim.), Historiantutkimuksen etiikka (2017) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Suoritustapa 3 on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, joilla on vanhojen opetussuunnitelmien mukaan tehtyjä, tähän jaksoon sopivia suorituksia (esim. HISS010 Historiankirjoituksen historia 4op, HISS011 Historianfilosofia 2op). Tässä tapauksessa on suositeltavaa, että opiskelija keskustelee asiasta ensin esimerkiksi sähköpostilla Historian ja etnologian laitoksen koulutussuunnittelijan kanssa (tämän jakson hallintohenkilö). Jaksosta voi saada korkeintaan 10op. Tarkemmista suorituksista keskustele jakson vastuuopettajan kanssa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan 1 osa
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

Itsenäinen työskentely: Omaa tutkimusalaa käsittelevät oppimistehtävät (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: Täydentäjille (2–8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus