HISA613 Projektiopinnot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään projektityöskentelyn perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kirjalliset tehtävät tai ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:
  • tuntee projektityöskentelyn periaatteet
  • osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oman alansa projektin
  • osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan projektin tavoitteisiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta