HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin historiantutkimuksen kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi, jolla opiskelijat osallistuvat sovituille vierailuluennoille, kuuntelevat väitöstilaisuuksia tai lukevat ja seuraavat erilaisia populaaritieteellisiä esityksiä.

Arviointiperusteet

Osallistuminen vaadittuun määrään luentotilaisuuksia sekä kirjallinen työ luentoihin perustuen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
  • osaa kertoa ajankohtaisista aihepiireistä kirjallisesti
  • ymmärtää historiantutkimuksen esitysten monimuotoisuutta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus