HISA1012 Tutkijan taidot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään tutkimusprojektin perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee tutkimusprojektissa työskentelyn periaatteet
  • on perehtynyt syvällisesti johonkin historian tutkimusprojektiin ja sen menetelmiin, aineistoihin tai tulkintoihin
  • on harjaannuttanut tietoteknisiä tutkimusvalmiuksiaan
  • osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan projektin tavoitteisiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus