ELIS012 Soveltavan liikunnan tutkimusharjoittelu (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Soveltavan liikunnan tutkimushankkeet ja tutkimuksen vaiheet: tiedon- ja aineistonhankinta, aineiston koodaus ja analysointi.

Suoritustavat

Toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman perusteella. Harjoittelun toteutumisesta raportoidaan kurssin vastuuopettajalle.

Arviointiperusteet

Harjoitteluraportti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee soveltavan liikunnan tutkimuksen keskeiset sisällöt
- on saanut kokemusta tutkimusprosessiin osallistumisesta

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta