ELIS011 Soveltavan liikunnan tutkimusmetodiikka (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Soveltavan liikuntatutkimusten keskeiset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät

Suoritustavat

Tutkimusmenetelmäseminaari 24 tuntia, jossa tutkimusraporttien ja menetelmäkirjallisuuden avulla tutustutaan eri aihealueiden tutkimusmetodiikkaan sekä laaditaan 3kpl tutkimusmenetelmiä käsitteleviä referaatteja.
Seminaariraporttien ja/tai referaattien laatiminen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 50 %, kirjalliset työt 50 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää oman opinnäytetyönsä kannalta keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa tarvittavien analyysimenetelmien käytön

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan aineopinnot

Kirjallisuus

  • Sovitaan tentaattorin kanssa (n. 400 s).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta