ELIS009 Syventävien opintojen opinnäyte (35 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Itsenäinen tutkimustyö, jota tukee henkilökohtainen ohjaus.

Suoritustavat

Itsenäistä työskentelyä
Syventävän opinnäytteen hyväksytty suorittaminen
Kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiperusteet

Opinnäytetyö 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee soveltavan liikuntatutkimuksen tekemisen
- ymmärtää laajemmin tutkimuksen tekemisen yleiset periaatteet

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (35 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta