BENS7003 BIO2: Bioinformatics (JSS30) (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022

Kuvaus

Bioinformatics tools for microbial ecologists. Qiime2 pipeline and Chipster for sequence-based analysis of microbial communities.

Osaamistavoitteet

Understanding of the possible sequence-based analyses.

Esitietojen kuvaus

Biology, forestry, agriculture, medicine or sports as major or secondary subject, at least BSc level studies.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Presence at lectures and completing computer exercises.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Pass/Fail. Presence at lectures and completing computer exercises.
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:
Lectures and computer exercises
Ei julkaistua opetusta