BENA4038 Ekotoksikologian perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Ekotoksikologian perusteet

Kuvaus

The course introduces students to ecotoxicology and its aims, key environmental contaminants and their sources, concepts of bioavailability and principles of toxicokinetics. The effects of contaminants from molecular to population and ecosystem level are studied, and different research methods, biomarkers, indicators introduced. The interactions between contaminants and other environmental factors are also presented.  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, miten ympäristön kemikalisoituminen vaikuttaa eliöihin ja ekosysteemeihin sekä tärkeimmistä ympäristöön pääsevistä aineista.

Oppimateriaalit

Nikinmaa, M. Ekotoksikologian Perusteet 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti ja mahdolliset tehtävät, arviointi asteikolla 0-5
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

20h contact (online) teaching + assignments

Opetus