BENA2019 Fysiologia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Tämä on biologian aineopintotason kurssi, jossa keskitytään ihmisen fysiologiaa. Tietoja voi käyttää myös muiden eläinten fysiologian ymmärtämiseen.

Kuvaus

Kurssilla käsitellään hengitystä, verenkiertoa, ruonsulatusta, aineenvaihduntaa ravinnon varastointia, kudosten työnjakoa, hormonaalista säätelyä, aistitoimintoaja ja elimistön puolustusreaktiota


Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa hahmottaa nisäkkäiden ja erityisesti ihmisen fysiologisia toimintoja kokonaisuutena ja osaa etsiä ja käyttää fysiologista tietoa esimerkiksi ravitsemukseen, liikuntaan ja elimistön häiriötiloihin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Esitietojen kuvaus

Esitietovaatimuksena BENP1003 solun elämä kurssin suoritus tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Kurssin pohjana on englanninkielinen oppikirja. Opiskelijoita kannustetaan myös itsenäiseen tiedonhakuun. Kirja on saatavilla kirjaston eBooks kokoelmassa.

Kirjallisuus

  • Fundamentals of Anatomy & Physiology, Global Edition 11 ed Martini et all, 2017 ISBN 9781292229966

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin ryhmäkeskusteluissa on pakollinen läsnäolo. Arviointi yksilötehtävien ja läsnäolon perusteella. Osan läsnäoloista voi korvata korvaavilla tehtävillä.
Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kurssi voidaan suorittaa etenttinä marras-joulukuussa tai huhti-toukokuussa
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointi yksilotehtävien ja läsnäolon perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi koostuu ryhmäkeskusteluista ja yksilötehtävistä.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus