BENA2005 Evoluutiobiologia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Evoluutiobiologian eri tutkimusalueet ja niiden teoriat. Kurssilla käytäviä tutkimusalueita ovat esim. adaptaatiot, luonnonvalinta, seksuaalivalinta, sosiaalisuuden evoluutio, elinkiertojen evoluutio, evolutiivinen lääketiede, lajiutuminen, elämän synty ja ihmisen evoluutio.

Suoritustavat

Luennot, harjoitustehtävät, oppimispäiväkirja ja kirja

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja (50%) ja tentti (50%)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa evoluutiobiologia perusteoriat
- osaa evoluutiobiologian peruskäsitteet suomeksi ja englanniksi
- tietää miten perusteorioita testataan evoluutiobiologian eri alueilla

Kirjallisuus

  • Herron & Freeman 2014. Evolutionary Analysis, 5th Edition

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus