Terveystieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Laura Otsala (perusopinnot)
Heli Tyrväinen (aineopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, terveyskasvatus)
Heikki Kivistö (kuntoutuksen opinnot, metodiopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, fysioterapia ja liikuntalääketiede)
Päivi Eskola (tutkintotavoitteinen opiskelu, gerontologia ja kansanterveys)

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Susan­na Num­mi

Mikäli sinulla on aiempi opisto-tai amk-tutkinto, niin tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin.