Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuli

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet opintokokonaisuus tarjoaa käytännön työtä tekeville tai alasta kiinnostuneille terveyden edistämisen teoreettista osaamista ja peruskäsitteistöä.

Se antaa myös valinnaisen opintokokonaisuuden muita oppiaineita opiskeleville.