YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin