RFIS9002 Romaanisen filologian luentopassi (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi, ranska, italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija seuraa romaanisen filologian alaan kuuluvia vierailuluentoja ja tekee niistä luentopäiväkirjat.  

Suoritustavat

Romaanisen filologian vierailuluentoihin osallistuminen ja niiden pohjalta luentopäiväkirjan tekeminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut viimeaikaiseen kansainväliseen tutkimukseen romaanisen filologian alalla

Lisätietoja

Opintojakson lopullinen pistemäärä riippuu siitä, kuinka monelle luennolle opiskelija on osallistunut ja kuinka monesta luennosta on pitänyt luentopäiväkirjaa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi, ranska, italia

Opetus