RFIS6062 Kielitieteen osa-alueita (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Perehtyminen eri kielitieteen osa-alueisiin.

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan opiskelijan valinnan ja opettajan ohjeistuksen mukaan kolmeen seuraavista kielitieteen osa-alueista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.

Suoritustavat

Oppimistehtävän kirjoittaminen tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä tai kirjatentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kolmea seuraavista aloista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.  

Lisätietoja

Opiskelijan tulee ottaa opettajaan yhteyttä ja suorittaa tentti valitsemistaan aiheista opettajan ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta