RFIS3000 Romaaninen kieli- ja kulttuurialue (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, italia, latina, portugali, romania
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Asiasisältö

Syvennetään esim. italian, espanjan tai muun romaanisen kielen tai latinan sekä niihin liittyvien kulttuurien tuntemusta.

Suoritustavat

  • Nykykielten osalta työssäoppimisjakso ko. maassa sekä harjoitteluraportti
  • Kirjatentti tai oppimistehtävä opettajan kanssa sovitusta tutkimuskirjallisuudesta
  • Oppimistehtävä (esim. kahden 5-7 sivun esseen kirjoittaminen)  

Arviointiperusteet

Kirjatentti TAI oppimistehtävä (esim. 2 esseetä) TAI työskentely ja raportti.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt joko latinan tai jonkun muun romaanisen kielen kuin ranskan taitoaan ja ko. kielten välittämien kulttuurien tuntemustaan.
  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan
  • on oppinut tarkkailemaan kultturieroja avoimesti ja rakentavasti 

Esitietojen kuvaus

Jos opiskelija haluaa tällä opintojaksolla syventää latinan kielen tuntemustaan, on hyvä suorittaa ensin LATP002 Latina 2.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Tentin tai oppimistehtävän kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Työssäoppimisjakso kohdemaassa ja sen raportointi
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Opettajan kanssa sovittu oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Työssäoppimisjakson raportti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, italia, latina, portugali, romania

Opetus

x

Kirjatentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, italia, latina, portugali, romania
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, italia, latina, portugali, romania
Ei julkaistua opetusta