RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Asiasisältö

Latinalaisen kirjoituksen historia kulttuurikontekstissaan antiikista uuden ajan alkuun.

Suoritustavat

Luentokurssi

 • aktiivinen osallistuminen luennoille, transkriptioharjoitukset sekä 5-7 sivun essee tai lopputentti

 • Oppimistehtävä, esim. kaksi 5-7 sivun esseetä opettajan kanssa sovitusta kirjallisuudesta.

Kirjatentti

 • tenttikirjallisuus (alla)

Arviointiperusteet

Kirjatentti TAI oppimistehtävä  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt latinalaisen kirjoituksen historiaan kulttuurikontekstissa antiikista uuden ajan alkuun
 • oppinut lukemaan karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta 
 • on saanut yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta 
 • on perehtynyt länsimaisen keskiajan kirjantuotannon pääpiirteisiin
 • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan
 • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti  

Esitietojen kuvaus

Ranskan historia -kurssi RFIA049

Oppimateriaalit

Lecture course: slides, hand-outs

Kirjallisuus

 • Kodikologia/codicology: GÉHIN (ed.), Lire le manuscrit médiéval
 • Paleografia/palaeography: STIENNON, Paléographie latine du moyen âge OR
 • Paleografia/palaeography: BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 4. laitos/4th ed. (English (2nd ed.): Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages)
 • Kodikologia/codicology: LEMAIRE, Introduction à la codicologie OR
 • Tekstihistoria/text history: REYNOLDS - WILSON, Scribes and Scholars (3. laitos/3rd ed.)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille, luentoharjoitusten tekeminen ja 5-7 sivun loppuessee tai lopputentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä, esim. kaksi 5-7 sivun esseetä opettajan kanssa sovitusta kirjallisuudesta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta