RFIS047 Ranskan kielen kehitys (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Ranskan kielen kehitys myöhäislatinasta nykyranskaan

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan ranskan kielen keskeisiä kehityslinjoja myöhäislatinasta nykyranskaan.

Opiskelijat seuraavat interaktiivisia luentoja, perehtyvät valitsemansa esseeaihepiirin kannalta olennaiseen kirjallisuuteen ja valmistavat oppimistehtävän (esim. 5-7 sivun esseen suomeksi tai ranskaksi).   

Suoritustavat

Luentokurssi (suomeksi tai ranskaksi) ja oppimistehtävä (kielet: suomi tai ranska) TAI kirjatentt

Arviointiperusteet

Luentokurssi

- luennot, oppimistehtävä

Kirjatentti

- perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella  

Osaamistavoitteet

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa ranskan kielen aseman romaanisessa kieliryhmässä
  • kykenee analysoimaan ranskan kielen muoto- ja lauseopin sekä sanaston eri kerroksia.
  • osaa esitellä ranskan kielen kehitystä niin oppilaille kuin suurellekin yleisölle suomeksi ja ranskaksi
  • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:  

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot 
  • valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä

Kirjallisuus

  • Mireille HUCHON, Histoire de la langue française, 2002, Livre de poche

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luentosarja ja oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta