RFIS035 Toinen romaaninen kieli (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
espanja, suomi, italia, portugali
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen johonkin toiseen romaaniseen kieleen.

Suoritustavat

Kielikurssi joko Jyväskylän yliopistossa (esim. ESP0004-0006 tai ITAP201 tai XES0005) tai jokin vaihdossa suoritettu kielikurssi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssille.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt jonkin muun romaanisen kielen peruskielioppiin ja -sanastoon
  • tuntee ko. kielialueen kulttuurin peruspiirteitä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
espanja, suomi, italia, portugali
Ei julkaistua opetusta