OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 2 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • koulun, koulutuksen ja yhteiskunnan välinen suhde
  • demokratia, tasa-arvo ja osallisuus koulu- ja koulutusyhteisöissä
  • globaali vastuu ja kestävä kehitys kasvatuksessa
  • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen, mutta myös eettinen osaaminen, hyvinvointiosaaminen, esteettinen osaaminen sekä tieteellinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia
  • osaa toimia aktiivisesti ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa yhteisöissä
  • osaa kehittää kouludemokratiaa, oppijoiden osallisuutta ja toimia työssään globaalin vastuun mukaisesti

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus