LSO0J10 Liikuntasosiologian jatko-opintoja (11 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Ei suoritustapoja