LBIY0350 Liikuntateknologian tilastotieteen kurssi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

SISÄLTÖ

Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Yleisimpien tilastollisten menetelmien sisältämiä tunnuslukuja ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin ja tulosten tulkinta.

SUORITUSTAVAT

Kontaktiopetus 24 tuntia + itsenäistä työtä.

ARVIOINTIPERUSTEET

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Liikuntateknologian tilastotieteenkurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS-ohjelmalla. Kurssin tarkoituksena on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä, opiskelussa ja työelämässä. Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot.
Tutustut harjoitustehtävien avulla SPSS-ohjelman käyttöön ja teet tämän jälkeen tehtäviin liittyvän käytännön testin omalla aineistolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta