HYTJ9100 Lisensiaatintutkielma (0+ op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, englanti, suomi, ranska, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Lisensiaatintutkielman tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva eheän kokonaisuuden muodostava tieteellinen esitys jatko-opiskelijan tutkimusalalta.

Lisensiaatintutkielman kielenä voi olla suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa tai venäjä tai muu tiedekunnan hyväksymä kieli. 

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tiedekuntaneuvoston hyväksymä lisensiaatintutkielma. 

Lisensiaatintutkielmaa koskevista tarkemmista vaatimuksista on ohjeistus tiedekunnan sivulla. 

Arvosteluasteikko on hylätty - välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen (0-5).

Lisensiaatintutkielmaa koskevista tarkemmista vaatimuksista on ohjeistus tiedekunnan sivulla. 

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa toimia niissä tarkoituksenmukaisella ja eettisellä tavalla
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen valitsemastaan aiheesta johdonmukaisesti, vastuullisesti ja eettisesti
  • hallitsee aiheen kannalta keskeiset teoriat ja menetelmät
  • osaa argumentoida ja esittää tutkimuksen tulokset selkeästi sekä arvioida niiden merkittävyyttä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Lisensiaatintutkielman tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva eheän kokonaisuuden muodostava tieteellinen esitys jatko-opiskelijan tutkimusalalta. Lisensiaatintutkielmaa koskevista tarkemmista vaatimuksista on ohjeistus tiedekunnan sivulla.
Arviointiperusteet:
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tiedekuntaneuvoston hyväksymä lisensiaatintutkielma.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (0 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta